16- Türkiye’de Yüksek Öğretim ve Akademi

15- Ortadoğu
23 Mayıs 2016
17- Türk – Rus İlişkileri
23 Mayıs 2016

16- Türkiye’de Yüksek Öğretim ve Akademi

16

Sunuş: Üniversite Medresenin Neresinde? / 7 Mehmet Doğan

Türk Yükseköğretiminde Sorunlar ve Öneriler / 9 Durmuş Günay

Üniversite Anlayışındaki Değişim: Birinci Nesil Üniversiteden Ali Rıza Erdem

“Felsefesiz İlahiyat” Mümkün Mü? / 53 Mevlüt Uyanık

Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarında Osmanlı Tarihinin Osmanlıcılık İdeolojisi Bağlamında Yorumu/ 75 Fazıl Gökçek

Tarihi Roman olarak Ahmet Mithat Efendi’nin Süleyman Musli İle Namık Kemal’in Cezmi Eserlerinin Karşılaştırılması /83 Necla Dağ

Mahur Beste Romanında II. Abdülhamid ve Dönemi / 97 Mustafa Dere

Ümraniye Belediyesi Çanakkale Zaferi Konulu Şiir Yarışmaları Örneğinde Sanata Teşvikte Yerel Yönetimlerin ve Sanat Yarışmalarının Rolü / 111 Mehmet Güneş

Tartışma / Kitabiyat /135 Nâmık Açıkgöz – Sebahattin Bektaş – Dursun Ali Tökel – D. Mehmet Doğan – Mustafa Dere