Genel

20 Ekim 2020

Doğu Akdeniz Yazı Çağrısı

Kış/Ocak 2020, Sayı: 31 Sayı Editörü : Prof. Dr. Yücel Acer Yazı Teslim İçin Son Tarih: 15.11.2020 TYB Akademi, Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı tarafından yılda üç kez Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayınlanan ve TR Dizin (ULAKBİM) tarafından taranan ulusal hakemli akademik bir dergidir. TYB Akademi’de sosyal bilimler ağırlıklı olmak üzere disiplinler arası özgün araştırmalar, yorumlar, raporlar, değerlendirmeler, röportajlar, kitap tanıtımları ve çeviriler yayınlanmaktadır. TYB Akademi’nin Ocak 2020’de yayınlanacak olan 31. Sayısının dosya konusu “Doğu Akdeniz” olarak belirlenmiştir. Bu sayı için aşağıda belirtilen temalar doğrultusunda yazılarınızı bekliyoruz. 1) Tarihsel Perspektif Doğu Akdeniz’in yakın tarihinde belli başlı önemli gelişmeler: Kıbrıs’ta mevcut statünün oluşumuna giden gelişmeler ve mevcut durum Libya’da günümüze değin […]
24 Ocak 2017

TYB Akademi 7. Yılında!

Akademik dergi yayıncılığı ülkemizde ciddi problemleri olan bir alan olarak belirmektedir. Neredeyse her üniversitenin bir akademik sosyal bilimler dergisi bulunmasına rağmen bu alanda istenen düzeye henüz yaklaşılamamış, bu da yayınların niteliğini etkilemiştir. Ülke geneline dağıtılan üniversite dışı kurum veya kuruluşlarca yayınlanan akademik dergiler ise çeşitli düşünce akımları veya ideolojik kesimlerin çerçevesi içinde kalmaktadır. Akademik yayın dünyasında beliren bu eksikliği bir nebze olsun gidermek amacıyla Ocak 2010’da Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 4 ayda bir yayınlanmaya başlanan hakemli dil, edebiyat ve sosyal bilimler dergisi TYB Akademi Ocak 2017’de yayınlanan 19. sayısı ile yedinci yayın yılına girmiş bulunmaktadır. Bu sayımızda dosya konumuz çok bilinen meçhul “Amerika”. Dergide yer alan yazılarda Türkiye-İlişkileri, Alaska sorunu bağlamında ABD-Rusya […]