32 – Kafkasya
28 Mayıs 2021
34 – Çocuk Edebiyatı
26 Ocak 2022

Mehmet DOĞAN

Dergicilik ve Akademik Dergicilik

Meltem Özkan ALTINÖZ

Modern ve Gelenekselin Birlikteliği: İsmail Habip Sevük’ün Sümer Kent İdeali ve Safranbolu Antep Sokağın Mekânsal Kültürü

Safa MERAL

Anadolu Selçuklu Medrese Mimarisinin Gelişim Sürecinde Merkezileşmenin Rolü ve Etkileri

Yahya AYDIN- Mustafa KÖSE

Covid-19 ve Çevrimiçi Eğitim: Yükseköğretim Öğrencileri Açısından Evin Anlam ve İşlevi

Yunus Emre AYDINBAŞ-Mehmet TUĞRUL

İstihdam Politikalarında Yeni Arayışlar: Osmanlı Dönemi Mostar Vakıfları Üzerinden Üçüncü Sektör Sorgulaması

Hacer ŞAHİNALP

Ego-sistemden Eko-sisteme: Çevre Bilincine Yönelişin Dinî Referansları

Esra AYDINBAŞ

Ankara İli İlkokul ve Huzurevi Örneğinde Kuşaklararası Manevi Güçlenme Eğitimi Programının Yaşlılar Üzerindeki Yansımaları

Hayrettin KARADENİZ – Gökhan KARADİREK

Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Yönelik Dini Yasak Algılarının ve Genel Görüşlerinin İncelenmesi: Giresun Üniversitesi Örneği

Ülkü Nur ZENGİN

Uluslararası Örgütlerin Bosna Savaşı Sürecinde Barış İnşa Faaliyetleri