“TYB Akademi” Dergisi, Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı tarafından dört ayda bir olmak üzere yılda üç defa Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayınlanır.

TYB tarafından çıkarılacak dergi sosyal bilimler kapsamına giren konuları içeren makalelerin, İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanabileceği, disiplinler arası, hakemli bir dergidir. İlahiyat, felsefe, tarih, dil ve edebiyat konularında sosyal bilimlere ait araştırmaya dayanan, sahasına katkı sağlayacak nitelikte bilimsel makaleleri yayınlamaktadır. Ayrıca sosyal bilimlere ait bilimsel kitapların değerlendirme yazıları da derginin yayın kapsamı alanındadır.

Dergide telif ve tercüme makaleler, araştırma makaleleri, bildiriler, yayın değerlendirme tartışma yazıları, Türkiye’de ve yurtdışında yayınlanmış kitaplar hakkında tahlil ve tenkit yazıları, sempozyum, panel gibi ilmi faaliyetlerin değerlendirilmeleri Türkçe, İngilizce ya da Arapça dilinde yer alır

Dergide yer alacak yazılar Türkiye’de ve dünyada oluşan gündemleri takip eden, irdeleyen, önerilerde bulunan, günümüz insanını ve toplumlarının sorunları hakkında çözüm yolları öneren yazılar olacaktır.

Dergi, “Hakemli” bir yayındır. Dergiye gönderilen yazı, konusu ile ilgili iki akademisyen ve Yayın Kurulu tarafından incelendikten sonra yayımlanabilir.

Dergiye gönderilen yazıların başka bir dergide yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Gönderilen yazıların yayınlanma zorunluluğu yoktur. Dergiye gelen yazılar yayınlansın ya da yayınlanmasın geri gönderilmez.

Dergide yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.

 

Derginin Adı                      : TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer Dildeki Adı              : TYB Academy Journal of Language, Literature and Social Sciences

ISSN (basılı)                       : 2146-1759

ISSN (online)                     :

Açık Adres                          : Kızılay, Milli Müdafaa Cad. 10/12 Çankaya/Ankara

Derginin Yayın Dili           : Türkçe, İngilizce

Yayın Aralığı                       : “TYB Akademi” Dergisi, Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı tarafından dört ayda bir olmak üzere yılda üç defa Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayımlanır.

Amaç ve Kapsam             : Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı tarafından çıkarılan dergi sosyal bilimler kapsamına giren konuları içeren makalelerin, Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak yayımlanabileceği, disiplinler arası, hakemli bir dergidir. İlahiyat, felsefe, tarih, dil ve edebiyat konularında sosyal bilimlere ait araştırmaya dayanan, sahasına katkı sağlayacak nitelikte bilimsel makaleler yayımlanmaktadır. Ayrıca sosyal bilimlere ait bilimsel kitapların değerlendirme yazıları ve dergi yayın kurulunun belirlediği konuya dair mülakatlar derginin yayın kapsamı alanındadır.

Etik Bilgilendirmeler       : Dergide telif ve tercüme makaleler, araştırma makaleleri, bildiriler, yayın değerlendirme tartışma yazıları, Türkiye’de ve yurtdışında yayımlanmış kitaplar hakkında tahlil ve tenkit yazıları, sempozyum, panel gibi ilmi faaliyetlerin değerlendirilmeleri başta Türkçe, Arapça, Farsça ve İngilizce olmak üzere muhtelif dillerde yayımlanabilir.

Dergide yer alacak yazılar Türkiye’de ve dünyada oluşan gündemleri takip eden, irdeleyen, önerilerde bulunan, günümüz insanını ve toplumlarının sorunları hakkında çözüm yolları öneren yazılar olacaktır.

Dergi, “Hakemli” bir yayındır. Dergiye gönderilen yazı, konusu ile ilgili iki akademisyen ve Yayın Kurulu tarafından incelendikten sonra yayımlanabilir.

Dergiye gönderilen yazıların başka bir dergide yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Gönderilen yazıların yayımlanma zorunluluğu yoktur. Dergiye gelen yazılar yayımlansın ya da yayımlanmasın geri gönderilmez.

Dergide yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir. Yazarlardan herhangi bir ücret alınmamaktadır. TYB AKADEMİ, TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM-TR Dizin) ve EBSCO (Sociology Source Ultimate) dergi indekslerinde yer almaktadır.

Web Sitesi                          : www.tybakademi.com

E-posta Adresi                  : tybakademi@gmail.com

Yayınlanan Sayılar           : 1 Ocak 2011 tarihinde “Gazâlî” sayısı ile yayın hayatına başlayan TYB Akademi dergisi; Evliya Çelebi, Said Halim Paşa, Çağdaş İslâm Düşüncesi, Ahmet Hamdi Tanpınar, Balkan Savaşlarının 100.Yılında Büyük Göç ve Muhaceret Edebiyatı, Türkiye’nin Düşüncesi, Türkiye’nin Tarihi ve Türkiye’nin Sosyolojisi, Edebiyat ve Eleştiri, 100. Yılında I. Dünya Savaşı, Osman Turan ve Selçuklular, Türkiye’de Eğitim felsefesi ve Sorunları, 100 Yıl Sonra Çanakkale Zaferi, ve Ortadoğu, Türkiye’de Yüksek Öğretim ve Akademi, Türk-Rus İlişkileri, İran ve Türkiye, Amerika, Çin, İsrail, Orhan Okay, Estetik, Mizah/İroni, Yerlilik/Yerellik, Yaşayan Edebiyat ve Millî Mücadele, Sinema ve Edebiyat, 21. Yüzyılda Edebiyat, Salgın, Tecrit ve Edebiyat, Doğu Akdeniz,  Kafkasya, 33. Sayı, Çocuk Edebiyatı, Yeni (den) Anayasa, 36. Sayı, Akıllı Şehirler ve Yapay Zeka, 100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere toplamda 38 sayı yayınlanmıştır.

Editör                                   : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tuğrul

Kurullar                                               : Yayın Kurulu, Yayın Danışma Kurulu, Bilim Kurulu

 

“TYB Akademi” Dergisi, Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı tarafından dört ayda bir olmak üzere yılda üç defa Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayınlanır.

TYB tarafından çıkarılacak dergi sosyal bilimler kapsamına giren konuları içeren makalelerin, İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanabileceği, disiplinler arası, hakemli bir dergidir. İlahiyat, felsefe, tarih, dil ve edebiyat konularında sosyal bilimlere ait araştırmaya dayanan, sahasına katkı sağlayacak nitelikte bilimsel makaleleri yayınlamaktadır. Ayrıca sosyal bilimlere ait bilimsel kitapların değerlendirme yazıları da derginin yayın kapsamı alanındadır.

Dergide telif ve tercüme makaleler, araştırma makaleleri, bildiriler, yayın değerlendirme tartışma yazıları, Türkiye’de ve yurtdışında yayınlanmış kitaplar hakkında tahlil ve tenkit yazıları, sempozyum, panel gibi ilmi faaliyetlerin değerlendirilmeleri Türkçe, İngilizce ya da Arapça dilinde yer alır

Dergide yer alacak yazılar Türkiye’de ve dünyada oluşan gündemleri takip eden, irdeleyen, önerilerde bulunan, günümüz insanını ve toplumlarının sorunları hakkında çözüm yolları öneren yazılar olacaktır.

Dergi, “Hakemli” bir yayındır. Dergiye gönderilen yazı, konusu ile ilgili iki akademisyen ve Yayın Kurulu tarafından incelendikten sonra yayımlanabilir.

Dergiye gönderilen yazıların başka bir dergide yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Gönderilen yazıların yayınlanma zorunluluğu yoktur. Dergiye gelen yazılar yayınlansın ya da yayınlanmasın geri gönderilmez.

Dergide yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.