Kurallar

TYB Akademi Dergisine Gönderilecek Yazılarda Uyulması Gereken Kurallar

TYB Akademi Dergisi yılda üç kez yayımlanan yerel, süreli ve hakemli bir dergidir.

 1. Dergiye gelen yazılar, öncelikle Yayın Kurulu tarafından biçimsel olarak incelenecek, dergide yayımlanması uygun görüldüğü takdirde, içerik incelenmesi için hakeme gönderilecektir.
 2. TYB Akademi Dergisi Türkçe’nin yanı sıra başta Arapça, Farsça ve İngilizce olmak üzere farklı dillerdeki yazılara açıktır.
 3. Yazılar daha önce başka bir yayın organında yayımlanmamış olmalıdır.
 4. Gönderilen yazı bir bildiriyse ve bildiri kitapçığında yayımlanmamışsa, sunulduğu yer ve tarih bildirilmek koşuluyla değerlendirilmeye alınabilir.
 5. Yazılarda makaleler için üst sınır metin, kaynakça, dipnot, şekiller ve tablolar dahil olmak üzere toplam 8 bin kelimedir.
 6. Yazılar dizgi, düzeltme ve benzeri işleri kolaylaştırması, eksiksiz ve kusursuz çıkabilmesi için Microsoft Word editörü ile (97 veya daha ileri bir versiyonuyla) yazılmalıdır.
 7. Gönderilmesi planlanan yazılar şu eposta adreslerine iletilmelidir.

tybakademi@gmail.com

mekala@ybu.edu.tr

 1. Yazıların başına (başlıktan hemen sonra), 150 (yüz elli) kelimeyi geçmemek kaydıyla Türkçe ve yabancı dilde öz (abstract) eklenmelidir.
 2. Yazıların ana temasını belirten ve internet ortamında taranmasını sağlayacak anahtar sözcükler (keywords) her bir özetin altına yerleştirilmelidir.
 3. Gönderilen yazılar yayımlanmasa da geri verilmez. Yazısı yayımlanan yazarlara ve yazıların hakemlerine dergiden 1 (bir) adet gönderilir.
 4. TYB Akademi Dergisinde yayımlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir.
 5. Yayımlanan yazıların ilmi, fikri ve edebi sorumluluğu yazarlarına aittir.
 6. Dipnotlar aşağıdaki formata göre verilmelidir:
 7. Makale: Yazarın Adı Soyadı, “Makalenin Adı”, Dergi Adı, Cilt, Sayı, Basıldığı Yer ve Tarih, sayfa numarası. Yazarın Adı Soyadı, “Makalenin Adı”, Çeviren adı, Dergi Adı, Cilt, Sayı, Basıldığı Yer ve Tarih, sayfa numarası.
 8. Kitap: Yazarın Adı Soyadı, Kitabın Adı, Basıldığı Yer ve Tarih, sayfa numarası. Yazarın Adı Soyadı, “Makale Adı”, Kitabın Adı, Editörün adı, Basıldığı Yer ve Tarih, sayfa numarası. Yazarın Adı Soyadı, Kitabın Adı, Çevirenin adı, Basıldığı Yer ve Tarih, sayfa numarası.
 9. Tekrar eden atıflar için: Ard arda gelen eserlerde, makale ve kitabın sadece yazarı, makale ya da kitap adı ve sayfa numarası yazılacak.
 10. Ansiklopedi maddeleri: Yazarı bilinen maddeler için; Yazarın Adı soyadı, “madde başlığı”, Ansiklopedinin Adı, Cilt, Basım yılı ve yeri, sayfa numarası. Yazarı bilinmeyen ya da belirtilmemiş maddeler için: “Madde başlığı”, Ansiklopedinin Adı, Cilt, Basım Yılı ve yeri, sayfa numarası.
 11. Makalenin sonuna Kaynakça eklenmelidir.