Basında

24 Mayıs 2016

Gazali’nin 900. Yılı ve Tyb Akademi’nin Gazali Sayısı

Miladî 1111 yılında vefat eden ve “İmam” sıfatı yanında, “hüccetül İslâm” (İslâmın delili) ve “zeynüddin” (dinin süsü) olarak da anılan büyük ilim ve fikir adamı Ebu Hamid Muhammed el-Gazâlî’nin vefatının 900. Yılı dolayısıyla UNESCO 2011’i “Gazâlî yılı” ilan etti. Meşhur şarkıyatçı Montgomery Watt, türkçeye Hanifi Özcan tarafından “Müslüman Aydın” ismiyle çevrilen kitabının önsözünde Peygamberimizin hicretinden dört buçuk asır sonra doğan Gazâlî’yi, “Hz. Muhammed’den sonra en büyük Müslüman” olarak nitelendiriyor. Gazâlî’nin İslâm ilim ve düşünce tarihinin en dikkate değer şahsiyetlerinden biri olduğundan şüphe yok. Sadece devrini eserleriyle doldurmakla kalmamış, kendisinden sonra da fikirleri ve vazgeçilmez mahiyetteki eserleri tesirini devam ettirmiştir. Dönemi, yine Watt’ın ifadesiyle İslâm tarihinin fetihler, ihtida ve parçalanmadan sonra […]
24 Mayıs 2016

Said Halim Paşa Sayısı Çıktı

TYB Akademi; yeni sayısıyla, Said Halim Paşa’yı, şehid edilişinin 90. yıldönümünde yâd ediyor Türkiye fikir adamlarının kıymetleri yaşarken takdir edilmiyor. Bazı düşünce adamları var ki bunlar öldüklerinde bile hatırlanmıyor. Bırakın fikirlerinden istifade etmeyi, eserlerinin tartışılması bile rahatsızlık doğuruyor. Bir Ermeni komitacı tarafından alnından vurulan Said Halim Paşa’yı Ermeniler tarafından vurulan diğer ittihatçılardan ayıran fark derinliği olan bir düşünce adamlığıdır. İttihatçıların üç yıldan fazla sadrazamlığını yapsa bile imparatorluğun I. Dünya Savaşı’na girişinde rolünün olup olmadığı tartışmalıdır. Said Halim Paşa zaten Türk kamuoyunda siyasi yönünden çok fikir hayatıyla, “Buhranlarımız”la hatırlanmaktadır. İslâmcılık hareketinin fikri yönü üzerinde uzun boylu düşünmüş, imparatorluğun geri kalmasının nedenleri üzerinde önemli tespitlerde bulunmuş, buhrandan çıkmanın “İslâmlaşmadan” geçtiğini dile getirmiş […]
24 Mayıs 2016

TYB Akademi birinci sayısını İmam-ı Gazâlî’ye ayırdı

Türkiye Yazarlar Birliği bünyesinde çıkarılan, sosyal bilimler alanında bir boşluğu dolduracak bilimsel-hakemli bir dergi olan TYB Akademi birinci sayısıyla okurlarıyla buluştu. Ülkemizde bilimsel-hakemli dergiler genellikle üniversitelerin Sosyal veya Fen Bilimleri Enstitüleri tarafından çıkarılır. Bu dergilerde hiçbir zaman gerçek okuyucu kitlesiyle buluşmaz. Üniversitelerin bu akademik çalışmalarından da haberdar olanların sayısı çok sınırlıdır. Bir de bu dergilere yazı gönderen akademisyenlerin bilimsel yayınlardan toplayacakları bonustan başka kaygıları da yoktur. Hatta bu bilimsel dergilerde yayınlanan makalelerin özellikle büyük iddialar taşımamasına ve tartışma yaratmamasına özen gösterilir. Bilimin ve bilimsel düşüncenin en büyük engeli de işte tam budur. Aslında akademik hiyerarşi bilim camiasında çok sert ve acımasız işletilmekte olduğundan dolayı bilimsel makalelerdedikkat edilmesi gereken iki husus […]