Duyurular

8 Mayıs 2019

TYB Akademi’de 100 yıl sonra Millî Mücadele Makale Çağrısı

Millî Mücadele dönemi (1919-1923) Anadolu coğrafyasındaki 1000 yıllık Türk varlığının en kritik dönemeçlerinden biri olarak tavsif edilebilir. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Osmanlı Devleti’nin elinde kalan son toprak parçasının işgal edilmesi ve Sevr dayatması Anadolu üzerindeki 1000 yıllık Türk varlığını ilk kez tartışmaya açmıştır. Cihan Harbi’nin mağlup tarafları olan Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu gibi devletler kendilerine dayatılan ağır anlaşmaları imzalamak zorunda kalırken; İttihatçı kadroların etkili olduğu milliyetçi direniş hareketi, Anadolu üzerinde uygulanmak istenen emperyalist bölüşüm planlarına karşı çıkmıştır. 1918 yılının sonlarından itibaren Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleriyle vücut bulan yerel direniş örgütleri, 1919 yılında toplanan kongreler ve daha sonra 1920’de açılan Büyük Millet Meclisi yoluyla giderek daha organize bir hal almış ve kurumsallaşarak […]