Gazali’nin 900. Yılı ve Tyb Akademi’nin Gazali Sayısı
24 Mayıs 2016
19- Amerika
24 Ocak 2017

Mehmet DOĞAN

Sunuş: İran’da İnkılâb, Türkiye’de darbe!

Adnan KARAİSMAİLOĞLU

Tarihî Derinlik, İdeolojik Darlık; Türkiye ve İran İçin Dil ve Edebiyat İlişkileri

Historical Profoundity and Ideological Narrowness: Language and Literature Relations between Turkey and Iran

Süleyman ELİK – Meysune YAŞAR

Uluslararası İlişkilerde Dış Politika ve Milli Kimlik Bağıntıları “Fars Şii Jeopolitiği’nin İmkânları ve Çıkmazları”

Foreign Policy and National Identity Relations in International Relations: “The Possibilities and Dilemmas for Persian Shiite Geopolitics

Şamil ÖÇAL

İran’da Felsefi Düşünce Geleneği

The Tradition of Philosophical Thought in İran

Ali KAFKASYALI

Muhammet Taki Zehtabî ve Onun Çalışmaları

Muhammed Taki Zehtabi and His Work

Behruz BEKBABAYİ – Ehsan AMİRZADEH

İslâm Devriminden Sonra Türk Edebiyatından Yapılan Tercümelerin İran’daki Yeri

The statue of Translation of Turkish Literature after Islamic Revolution in Iran

İsmail SARI

Uluslararası Politikada Sivik Dinin Etkisi: İran Örneği

The Impact of Civi̇c Religion In International Politics: The Case of Iran

Umut BAŞAR – Cem SEVİNDİK

İran Türkleri ve İran’da Türkçe Üzerine Güncel Bir Değerlendirme

An Actual Assesment On The Turks In Iran and Turkısh Language In Iran

Ali TEMİZEL

Kaşkay Türklerinde Kültürel Hayat

Cultural Life in Qashqai Turks

Abdolhossein LALEH

Edebiyatın İran Sinemasındaki İzleri

The Effects of Iranian Literature on the Modern Iranian Cinema

Serhan AFACAN

İran’da Modernleşme ve Emek Sorunu

Modernization and Labour Issues in Iran

Tartışma / Kitabiyat

Mustafa Orçan 221-222

Mehmet Doğan 223-231