38 – 100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti
22 Mayıs 2023
40 – Geçmişten Günümüze Afetler
5 Şubat 2024

39 – Mevlânâ – 750. Vuslat Yıldönümü

Anadolu’da Türkçe Edebiyat ve Mevlâna

D. Mehmet Doğan

Sunuş

Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu

Mevlânâ ve Çağdaş Düşünce Akımları

Adnan Karaismailoğlu

Mesnevî’nin Tanzîminde Sultan Veled’in Rolü

Yakup Şafak

Tekkeler Kapatılınca Mevlevî Şeyhleri

Sezai Küçük

Tekke ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Türkiye Mevlevihanelerinin Durumu

Büşra Çakmaktaş

Ermenekli Hasan Rüştü Okumuşgil’in Hz. Mevlâna ile İlgili Şiirleri ve Yazıları

Selman Karadağ & Erhan Kaya

Kutsal Metinler Işığında Birlikte Yaşama Tecrübesi ve Şehir

Mehmet Tuğrul & Yahya Aydın

Necmettin Tozlu Felsefesinde Düşünme Sorunu

Emrullah Kılıç

Çözüm Arayışından Çıkmaza: AK Parti Döneminde Türkiye-Suriye İlişkilerinde Su Sorunu

Nuri Salık

Türk Sosyal Kimliğinde 15 Temmuz: Geçmiş Destanların İzdüşümü

Ülkü Nur Zengin

Türkiye ve Hindistan’in Bangladeş’teki Yumuşak Güç Stratejileri: Karşilaştirmali Bir Analiz

Seyit Ali Avcu & Ehteshamul Haque

Akıllı Sistemlerden Sürdürülebilir Sistemlere Geçiş: 21. Yüzyılda Kentsel Yaşamın Evrimi

Musab Talha Akpinar

Kitabiyat

Sait Okumuş