37 – Akıllı Şehirler ve Yapay Zeka
4 Şubat 2023
39 – Mevlânâ – 750. Vuslat Yıldönümü
19 Ekim 2023

Cumhuriyet’in 100. yılı “İnkılâp tarihi”nin 90. yılı!
D. Mehmet Doğan
Yılında Türkiye Cumhuriyeti Sayısına Dair…
Prof. Dr. Caner Arabacı
Ulus-Devletin Avrupalı Kökenleri:
Soyut Varlıktan Somut Dağılmaya Osmanlı Devleti’nin XIX. Yüzyılda Uluslaşma Serencamı

Abdulvahap Alıcı
Cumhuriyet Devri Eğitim Politikalarına ABD Etkisi (1939-1980)
Halil İbrahim Çelik
Yüz Yıllık Türkiye Ekonomisi Üzerine Kısa Bir Değerlendirme
Bekir Eren
Modern Donanmalar Çağının Başlangıcında İki Önemli Kavram: Jeostrateji ve Lojistik
Funda Songur
Kitabiyat
D. Mehmet Doğan
Abdulvahap Alıcı
Selda Koçaş
Yusuf Sayın
Halil İbrahim Çelik
Yakup Kadri Karaosmanoğlu