Doğu Akdeniz Yazı Çağrısı

30 – Salgın, Tecrit ve Edebiyat
20 Ekim 2020
Kafkasya Sayısı Makale Sayısı
7 Kasım 2020

Kış/Ocak 2020, Sayı: 31

Sayı Editörü : Prof. Dr. Yücel Acer

Yazı Teslim İçin Son Tarih: 15.11.2020

TYB Akademi, Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı tarafından yılda üç kez Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayınlanan ve TR Dizin (ULAKBİM) tarafından taranan ulusal hakemli akademik bir dergidir.

TYB Akademi’de sosyal bilimler ağırlıklı olmak üzere disiplinler arası özgün araştırmalar, yorumlar, raporlar, değerlendirmeler, röportajlar, kitap tanıtımları ve çeviriler yayınlanmaktadır. TYB Akademi’nin Ocak 2020’de yayınlanacak olan 31. Sayısının dosya konusu “Doğu Akdeniz” olarak belirlenmiştir. Bu sayı için aşağıda belirtilen temalar doğrultusunda yazılarınızı bekliyoruz.

1) Tarihsel Perspektif

Doğu Akdeniz’in yakın tarihinde belli başlı önemli gelişmeler:

Kıbrıs’ta mevcut statünün oluşumuna giden gelişmeler ve mevcut durum

Libya’da günümüze değin önemli gelişmeler ve mevcut durum

2) Bölgenin Mineral Doğal Kaynak Potansiyeli

Bölge’de mevcut ve potansiyel mineral doğal kaynaklara dair mevcut ve değerlendirmeler bilgi

Doğal kaynak arama, işletme ve nakline dair mevcut faaliyetler ve planlamalar

3) Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Politika Boyutu

Son yıllarda (özellikle son 10 yılda) İsrail, Mısır ve Yunanistan ilişkilerinin niteliği ve gerisindeki nitelikler

Avrupa Birliği’nin Doğu Akdeniz Politikası

4) Hukuksal Boyut

Doğu Akdeniz’de deniz alanları sorunlarının ve ilişkin sorunların içeriği.

Doğu Akdeniz’de deniz alanlarının sınırlandırılmasına dair tarafların hukuki yaklaşımları ve faaliyetleri.