41 – Özgür Filistin
13 Haziran 2024

[ 7-26 ]
Hıfzı Tevfik Gönensay’ın Edebiyat Tarihçiliği
Literary Historism of Hıfzı Tevfik Gönensay
Osman Eroğlu
[ 27-45 ]
Mevlâna İdris Zengin’in Sufi ile Pufi’si Üzerine
On Mevlāna Idris Zengin’s Sufi ile Pufi
Musa Balcı
[ 46-61 ]
Öğrencilerin Öteki Hakkındaki Tutumları Üzerinde Küçük Prens Kitabının Etkisi
The Effect of The Little Prince Book on Students’ Attitudes about the Other
Sibel Aydın
[ 62-77 ]
Kahramanmaraş Depremi Sonrası Gönüllü Çalışmalara
Katılan Kişilerin Psikolojik Dayanıklılık ve

İkincil Travmatik Stres Düzeyleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Psychological Resilience and Secondary Traumatic Stress Levels of
Individuals Participating in Voluntary Work After the Kahramanmaraş Earthquake
Kaan Sevim & Sena Öksüz Poplata
[ 78-99 ]
Eksen Kayması Tanımı ve Tartışmaları: Türkiye Örneği
Definition and Debates on Axis Shift: Türkiye Case
Birce Beşgül