14- 100. Yılında Çanakkale Zaferi/Edebiyatı

13- Türkiye’de Eğitim, Felsefesi ve Sorunları
23 Mayıs 2016
15- Ortadoğu
23 Mayıs 2016

14- 100. Yılında Çanakkale Zaferi/Edebiyatı

14

Yüz yıl sonra büyük bir zaferin hatırlanması; bu zaferin edebiyatımıza yansımaları dergide yer alan yazıların esas konusu.

Mehmet Doğan, “Çanakkale Edebiyatı ve Mehmed Âkif” ve “Çanakkale Şehidlerine Şiirinin Yazılışı” adlı yazılarında Çanakkale deyince akla gelen ilk isim olan Mehmed Âkif ve onun muazzam eseri Çanakkale Şehidlerine şiirinin edebiyatımızdaki müstesna yerine dikkat çekiyor ve yazılış sürecini irdeliyor.

Yrd. Doç. Dr. Veysel Ergin, “Donanma Mecmuası’nda Çanakkale Savaşları” adlı makalesiyle 1911-1919 yılları arasında yayımlanan Donanma Mecmuası dergisinde Çanakkale Savaşları’nın nasıl ele alındığını resimleriyle birlikte gözler önüne seriyor.

Doç. Dr. Ömer Çakır, “Çanakkale Muharebeleri ile İlgili Eski Harfli Tek Sayfalık Destanlar” başlıklı makalesiyle Savaş döneminde yazılmış, savaşın cephe önü ve arkasının duygusal durumunu ele alan şiirleri inceliyor.

Yrd. Doç. Dr. Lokman Erdemir, “Suriye İlmî (Edebî) Heyeti’nin İstanbul ve Çanakkale Seyahati” makalesinde cephede askerin ve cephenin gerisinde halkın moralini yüksek tutmak amacıyla Suriye’de oluşturulan ve Çanakkale’ye gönderilen “İlmî Heyet” ve çalışmalarını ele alıyor.

Konu dışı makale olarak Çanakkale Özel sayısında yer alan Dr. Kemal Kahraman’a ait “Kırım Göçlerinin Sonuçları: Mecidiye Kasabası Örneği” makalesi Kırım’dan Osmanlı topraklarına doğru yaşanan göçler ve sonuçları hakkında bilgi veriliyor.

Yrd. Doç. Dr. M. Kayahan Özgül, “Edebiyat Tarihine Manifestik Bir Bakış” makalesinde “Edebiyat tarihi nedir ve nasıl olmalıdır?” sorularına cevap buluyor.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Müjdeci, “Karagöz Gazetesi ve Punch Dergisindeki Karikatürlerde Çanakkale Muharebeleri” isimli çalışmasında İngiltere’de çıkan Punch ve İstanbul’da yayınlanan Karagöz mizah dergilerinde Çanakkale Savaşları’nın ele alıp çizginin dili ve karikatürdeki mesajı dikkate alarak söylem analizi yapıyor.

Tartışma bölümünde Bir Belge ile Celil Güngör, “Cumhuriyetimizin Onuncu Yılında Bir Organize İş” başlıklı yazısıyla yer alıyor.

Kitabiyat bölümünde “Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Seferberliği” isimli kitabı A. Osman Eğilmez, “Çanakkale Mahşeri” isimli kitabı Merve Özşahin, “Türk Harp Edebiyatı Konulu I. Uluslararası Türkiyat Sempozyumu Bildiriler” isimli kitabı Ömer Yumuşak, kitapseverler için değerlendiriyor.

TYB AKADEMİ’nin 100. Yılında Çanakkale Zaferi/Edebiyatı özel sayısının editörü: Doç. Dr. Ömer Çakır.