13- Türkiye’de Eğitim, Felsefesi ve Sorunları

12- Osman Turan ve Selçuklular
23 Mayıs 2016
14- 100. Yılında Çanakkale Zaferi/Edebiyatı
23 Mayıs 2016

13- Türkiye’de Eğitim, Felsefesi ve Sorunları

13

Türkiye’de “Eğitim Felsefesi” mümkün mü? / D. Mehmet Doğan,

Değişen Dünyada Eğitime Biçilen Rol / Necmettin Tozlu,

İnsan Yetiştirme Modelimiz, Geleceğimiz ve Eğitim Felsefemiz / Necmettin Tozlu,

Türkiye’nin Eğitim Paradigması ve Yeni Paradigma Oluşturma Zorunluluğu Üzerine / İsmail Aydoğan,

Nurettin Topçu’nun Türkiye’nin Maarif Davası İsimli Eserinde Eğitimin Güncel Sorunları / Vefa Taşdelen,

Siyasi Parti Programlarına Göre Eğitim Politikaları / Mehmet Emin Usta,

Tanzimat’tan Günümüze Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Çabaları ve Geçmişten Alınmayan Dersler / Ali Gurbetoğlu,

Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmenlik Mesleği Politikaları / Cem Topsakal,

Nitelikli Öğretmenlerin Yetiştirilme Sürecinde Yeni Arayışlar: Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Ahmet Yayla,

Öğretmen Yetiştirme Üzerine Düşünceler / Necmettin Tozlu,

Öğretmenliği Yeniden Düşünmek / Hasan Çiçek

Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Alanında Lisansüstü Eğitim Çerçeve Program Önerisi / Kemal Duruhan – Suat Çapuk

ABD ve Türkiye Yükseköğretim Sisteminde Akademik Personelin İstihdamı, Terfi Uygulamaları Ve Türkiye Yükseköğretim Sistemi İçin Bazı Öneriler / Cemalettin İpek – Enes Gök,

Fen/Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Geleceği ya da Türkiye’de Bilim Adamı ve Öğretmen Yetiştirme Meselesi / Mehmet Önal,

Osmanlı Son Döneminden Günümüze Kadın Eğitimi / Aynur İlhan Tunç,

Gönüle Uzanan Eğitim: Milli Eğitim / Refik Balay,

Tartışma/ Kitabiyat / Celil Güngör / Dilârâ Coşkun