21- İsrail
6 Ekim 2017
23 – Estetik
24 Mayıs 2018

D. Mehmet Doğan 7-8
Ahmet Hamdi Tanpınar’dan Orhan Okay’a
Abdullah Uçman 9-24
Hocaların Hocası Orhan Okay Üzerine
On The Master of Teachers Orhan Okay
Mehmet Törenek 25-32
Batılılaşma ve Türk Edebiyatı Dolayısıyla Batılılaşma Sorunu
Westernization and The Westernization Problem of Turkish Literature
Pervin Çapan 35-53
Orhan Okay Hoca’dan Dersler
The Lessons from Orhan Okay
Turan Karataş 55-62
Necip Fazıl’a Akademinin Kapılarını Açan Hoca:
Prof. Dr. M. Orhan Okay
The Teacher/Master Who Opens the Door of Academy to Necip Fazıl:
Prof. Dr. M. Orhan Okay
Osman Gündüz 63-74
Usta Bir Tanpınar Yorumcusu Olarak Orhan Okay
Orhan Okay as a Great Commentator of Tanpınar
Nâzım H. Polat 75-85
Edebiyat Tarihçiliği ve Prof. Dr. M. Orhan Okay
Literary Historiography and Prof. Dr. M. Orhan Okay
Metin Akkuş 87-96
Prof. Dr. M. Orhan Okay’ın Ardından Yeni Hatırlamalar ve Yeniden Okumalar
New reminiscences and re-readings after Prof. Dr. M. Orhan Okay
Tacettin Şimşek 97-108
Orhan Okay’ın Balat’ı
The Balat of Orhan Okay
Hüseyin Paksoy 109-122
Orhan Okay’ın Açtığı Yolda Beşir Fuad ve Metafizik Başkaldırı
Beşir Fuad on the way of being opened by Orhan Okay and Metaphysical Revolt
Maksut Yiğitbaş – Sefa Çelikörs 123-136
Prof. Dr. M. Orhan Okay’ın Akademik Kimliğinin İnşası ve Eserleri
The Constraction of Prof. M. Orhan Okay’s Academic Identity and His Works
Söyleşi / Tartışma / Kitabiyat
İsmail Bingöl / (Konuşan: Orhan Okay)
Orhan Okay’ı Anarken… 139-150
Sinan Yaman 151-157
Kemal Timur 159-166
Âlim Kahraman 167-170