20- Çin
1 Haziran 2017
22- Prof. Dr. Orhan Okay
9 Ocak 2018

D. Mehmet Doğan 7-8
Dünya Siyasetinin Belirleticisi: İsrail
Baki Adam 9-24
İsrail: Kutsal Halk, Kutsal Ülke
Israel: Holy Public, Holy Country
Umut UZER 25-45
İsrail’de Vatan ve Ulus Algısı
The Perception of Homeland and Nation in Israel
Alaattin Dolu 47-64
Osmanlı Hâkimiyetinden İsrail İşgaline: Kudüs’ün Gönüllü Sakinleri
From The Ottoman Rule to The Israelı Occupatıon: Volunteer Resıdents Of Jerusalem
Sevtap Gölgesiz Karaca 65-75
Kutsal Topraklarda Kurulan Bir Haçlı Devleti:
Regnum Ierusalem-Kudüs Krallığı
A Crusader State Established in the Holy Land:
Regnum Ierusalem – The Kingdom of Jerusalem
Selim Tezcan – Alper Sarıbaş – Mehmet Sadık Gür 77-103
İsrail Tarih Ders Ki̇taplarının (1948-2014) Gözünden Tanzimat’a Kadar
Osmanlı-Yahudi İlişkileri
The Ottoman-Jewish Relations until the Tanzimat in the View of
Israeli History Textbooks (1948-2014)
Muhammed Ali Bağır 105-127
Modern İsrail’de Karâî Olmak: Mısır Kökenli Karaîlerin İsrail’deki Sorunları
Being A Karaite In Modern Israel: The Problems of Egyptian-born Karaites in Israel
Hatice Doğan 129-144
Ağlama Duvarı Kadınları
Women of The Wailing Wall
Can DEVECİ 145-165
Yafa Olayları 1921
The Jaffa Events 1921
Söyleşi
Turgut Alp BOYRAZ / (Konuşan: Enes Dağ)
İsrail ve Filistin İlişkilerinin Sosyal, Siyasal, Dinî ve Kültürel Boyutları 169-180