27 – Milli Mücadele
30 Ekim 2019
Duyuru
24 Ocak 2020

D. Mehmet Doğan
TYB Akademi’nin 10. Yılı

Abdullah Harmancı
Sabahattin Ali Sinemasından Yansıyanlar

Ahmet Çiftçi – Merve Ergüney
Düzeltme ve Cevap Hakkında Yeni Gelişmeler:
Sinema Filmlerine Karşı Düzeltme ve Cevap Hakkı Kullanılabilir mi?

Yıldız Ramazanoğlu
Kadın Yazarlar: Sinemada Uçuşan Gölgeler

Muhammet Enes Kala
Mahbûbu’l Kulûb’un Retorik/Hitabet Değeri Üzerine

Mehmet Kurtoğlu
Yeşilçam’ın Üç İmgesel Şehri

Levent Bilgi
Ölü Ozanlar Derneği Bağlamında Sinema ve Özgürlük

Şeref Göküş
Din Öğretiminde Gezi-Gözlem Yöntemi ve Bir Uygulama Örneği

Hanife Nâlân Genç
Köprü Altındaki Aile İsimli Çocuk Romanında Çocuk ve Aile Kavramı

Mehmet Talha Paşaoğlu
Tek Parti Dönemi’nden 1960’lara Diyanet İşleri Başkanlığı:
Din-Devlet İlişkisinin Kurumsallaşması

Mehmet Şahin
18. Yüzyıl Musul Şairlerinden Basîrî ve Dîvânı

İhsan Kabil
Şehrin Sinema Ruhu

Hayrettin Orhanoğlu
Sinemanın İç Odası: Edebiyat

Celil Güngör
Bir Belge: İrşadınıza Muhtaç Rejime Sadıkım

 

Bu Sayının Hakemleri
Jury for this volume
Prof. Dr. Ahmet Sarı (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Hayri Bozgeyik (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. İhsan Çapçıoğlu (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa Ateş (Sabahattin Zaim Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa Erdoğan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. Münire Kevser Baş (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. Sait Okumuş (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Doç. Dr. Abdullah Harmancı (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu (Akdeniz Üniversitesi)
Doç. Dr. Levent Bilgi (Harran Üniversitesi)
Doç. Dr. Muammer Ulutürk (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yemenici (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Hicret Toprak (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Maksut Yiğitbaş (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Metin Aydın (Sakarya Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kınağ (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Nuri Salık (Georgetown Üniversitesi)
Dr. Okan Alay (Hacettepe Üniversitesi)