26 – Yaşayan Edebiyat
24 Mayıs 2019
28 – Sinema ve Edebiyat
21 Ocak 2020

D. Mehmet Doğan
100 Yıl Sonra Millî Mücadele’ye Bakmak

Caner Arabacı
Anadolu’da Konya Merkezli Olarak Örgütlenen İlk Kuva-yı Milliye Hareketi ve
Mersinli Cemal Paşa

Halil Burak Sakal
Araştırma Makalesi / Research Article
Millî Mücadeleye İngiliz Okulu Yaklaşımı: Uluslararası Toplumun
Genişlemesi ve Batı’ya Karşı İsyan

Mustafa Budak
Misak-ı Millî’den Lozan’a İskenderun Sancağı’nın Statüsü

Ali Demirel
Milli Mücadele Döneminde İstanbul-Anadolu Arasındaki İktidar Mücadelesi
(30 Ekim 1918 – 23 Nisan 1920)

Hasan Ali Polat
Millî Mücadele’yi Başlamadan Engellemeye Yönelik Bir Teşebbüs:
İtilaf Devletleri’nin Mütareke Hükümleri Uygulamasını Tetkik İçin Anadolu’ya
Gönderdikleri Subaylar

Yakup Öztürk
Millî Mücadele Romanlarında Bir Temsil Sorunu Olarak Yeşil Gece

Ümit Eser
İzmir’in İşgalini Bağlama Yerleştirmek:
İngiliz ve Yunan Kaynaklarına Göre Dünya Savaşı Sonrası
Bir Çarpışma Olarak Milli Mücadele

Nurcan Özkaplan Yurdakul
Kudüs’te İngiliz Varlığının Dinden İdeolojiye
Değişen Gerekçelerine Özet Bir Bakış

Funda Arslan Bilgin
Osman Okyar
Millî Mücadele Dönemi Türk- Sovyet İlişkilerinde Mustafa Kemal (1920- 1921),

Alperen Gökçe
İsmail Ediz,
Diplomasi ve Savaş – Batı Anadolu’da Yunan İşgali 1919-1922, Ötüken Neşriyat,

İsmail Yurdakurban
Ömer Akdağ,
Millî Mücadele Tarihi, Billur Yayınevi

Şahin Doğan
Mustafa Budak,
Misâk-ı Millî’den Lozan’a İdealden Gerçeğe Türk Dış Politikası