Salgın, Tecrit ve Edebiyat Sayısı Makale Çağrısı
26 Nisan 2020
30 – Salgın, Tecrit ve Edebiyat
20 Ekim 2020

D. Mehmet DOĞAN
Bir Dil Meselemiz Yokmuş Gibi Davranmak!
İdris Nebi UYSAL
Dil İlişkileri Bağlamında Popüler Türk Romanlarındaki
Batı Kökenli Kelimeler: Kuşlar Yasına Gider Örneği
Özgür Kasım AYDEMİR
İstiklal Marşı’nın Dilinde Yaşayan Anlamlandırma Dünyası
Erkan HİRİK
Türkçede Varlık-Yokluk Bağlamında Yakınlık Belirten İşaretleyiciler
Erkan SALAN
Zarf-Fiil Eki Zarf-Fiil Midir?
Adilhan ADİLOĞLU
Codex Cumanicus’ta Geçen ‘uyuhısıra-’ Fiili Üzerine
Beytullah BEKAR – Okan Celal GÜNGÖR
Camilla Ruziçka Ostoiç’in “Türkisch-Deutsches Wörterbuch Mit Transcription Des Türkischen” Adlı Sözlüğü ve Batı Rumeli Ağızlarının Sözlükteki İzleri
Seçil HİRİK
Eylemlerde Alt-Üst Anlamlılık ve Gerektirme İlişkisi: Kısasü’l-Enbiya Örneği
Cevat ÖZYURT
Osmancık Romanında Anka’nın Yeniden Doğuşu
Kemal GÖZ
Kırgız Şair Alıkul Osmonov’un Hayatı ve İlk Dönem Eserlerine Dair
Mert ÖKSÜZ
Ahmet Mithat Efendi’nin Zübdetü’l-Hakayık’ı ve Kitabın
Bilinmeyen İki Çevirisi
Kitabiyât, Mülakât ve Yorum
Türkçe’ye Dair Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ile Mülakât

Bu Sayının Hakemleri
Jury for this volume
Prof. Dr. Abdülkadir EMEKSİZ (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Fazıl GÖKÇEK (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa TOKER (Selçuk Üniversitesi)
Doç. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR (Pamukkale Üniversitesi)
Doç. Dr. Talip DOĞAN (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Doç. Dr. Abdullah HARMANCI (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Doç. Dr. Erkan HİRİK (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)
Doç. Dr. Adem ÖGER (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)
Doç. Dr. Erkan SALAN (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
Doç. Dr. İdris Nebi UYSAL (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet AYSOY (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Adilhan ADİLOĞLU (Akdeniz Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Meryem ARSLAN (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Onur AYKAÇ (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Kemal GÖZ (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Okan Celal GÜNGÖR (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZDEMİR (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)