Kafkasya Sayısı Makale Sayısı
7 Kasım 2020
32 – Kafkasya
28 Mayıs 2021

D. Mehmet DOĞAN
‘Devletler Hukuku’ndan ‘Uluslararası İlişkiler’e Doğu Akdeniz Meselesi

Yücel ACER
TYB Akademi “Doğu Akdeniz” Sayısı’na Dair…

Mehmet Bülent ULUDAĞ
Tarihsel Perspektif İçinde Levant Havzası:Doğu Akdeniz ve Kıbrıs

İsmail KAVAZ
Doğu Akdeniz’deki Enerji Rekabeti Üzerine Bir Değerlendirme

Soner KARAGÜL
Doğu Akdeniz’de Enerji Eksenli İttifak Girişimleri ve Türkiye

Ayşe Gülce UYGUN
Doğu Akdeniz’de Paylaşım Rekabeti:Türkiye-Yunanistan Gerginliği ve
Avrupa Birliği’nin Tutumu

Yücel ACER
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Deniz Yetki Alanları Sorunlarına Yaklaşımı ve
Türkiye-Libya Sınırlandırma Mutabakatı

Nazif ÖZTÜRK
Kıbrıs Vakıflarının Hukukî Statüsü ve Kapalı Maraş Açılımı

Şeref GÖKÜŞ – Mehmet ŞAHİN – Zahide YILMAZ
Cumhuriyet Dönemi Türkçe Hutbe Tartışmaları ve Ali Vahid Üryanizade’nin
“Türkçe Hutbeler” Adlı Kitabı Üzerine Bazı Değerlendirmeler

Nurcan YURDAKUL
İngilizler Arap ve Yahudi Dostlarını Aynı Anda Nasıl Kaybedebilirler?
İngiliz Antisemitizmine Genel Bir Bakış

Nurettin KALKAN – Maşallah NAR
Hz. Muhammed’in Siyâsî Tecrübesinden Hareketle İslâm Devleti Kavramı