5- Ahmet Hamdi Tanpınar

4- Çağdaş İslam Düşüncesi
23 Mayıs 2016
6- Balkan Savaşlarının 100. Yılında Büyük Göç ve Muhaceret Edebiyatı
23 Mayıs 2016

05

Sunuş: Tanpınar’la Devam etmek… / 7 D. Mehmet Doğan

Ahmet Hamdi Tanpınar/ 11 Orhan Okay

Ölümünün 50. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar’ı Hatırlamak / 21 Abdullah Uçman

Tanpınar ve Çocuklar / 39 İnci Enginün

Ayrı Ufukların Refakati: İbnülemin Mahmud Kemal İnal ve Ahmet Hamdi Tanpınar / 55 Asım Öz

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Hikâyelerinde ‘Erkekler’ / 79 Fatih Sakallı

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Edebiyat Eleştirisi Anlayışı / 93 Mustafa Atiker

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Dünyasında “Mahpus” / 119 Âlim Kahraman

Tanpınar’ın Mektup ve Günlüklerinde Şiirle İlgili Düşünceleri / 127 Bâki Asiltürk

Ahmet Cemil’le Mülâkat / 141 Ahmet Hamdi Tanpınar

Hülyadan Hakikate Tanpınar’ın Paris’i / 149 Mehmet Kurtoğlu

Mülakat / Orhan Okay’la Ahmet Hamdi Tanpınar Üzerine / 159

Tartışma/ Kitabiyat /169 D. Mehmed Doğan – Ercan Yıldırım – Besim F. Dellaloğlu

Sempozyum Notları /191 Handan İnci- Öner Buçukcu

Özgeçmişler / 203


Türkiye fikir adamlarının kıymetleri yaşarken takdir edilmiyor. Bazı düşünce adamları var ki bunlar öldüklerinde bile hatırlanmıyor. Bırakın fikirlerinden istifade etmeyi, eserlerinin tartışılması bile rahatsızlık doğuruyor.

Bir Ermeni komitacı tarafından alnından vurulan Said Halim Paşa’yı Ermeniler tarafından vurulan diğer ittihatçılardan ayıran fark derinliği olan bir düşünce adamlığıdır. İttihatçıların üç yıldan fazla sadrazamlığını yapsa bile imparatorluğun I. Dünya Savaşı’na girişinde rolünün olup olmadığı tartışmalıdır.

Said Halim Paşa zaten Türk kamuoyunda siyasi yönünden çok fikir hayatıyla, “Buhranlarımız”la hatırlanmaktadır.

İslâmcılık hareketinin fikri yönü üzerinde uzun boylu düşünmüş, imparatorluğun geri kalmasının nedenleri üzerinde önemli tespitlerde bulunmuş, buhrandan çıkmanın “İslâmlaşmadan” geçtiğini dile getirmiş dikkate değer bir fikir adamıdır. Yalnızca yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti değil çağdaş İslam düşüncesi de bir süre Paşa’yı ihmal etmiştir.

Yerli kaynaklarımıza yaptığımız fena muameleden nasibini alan Said Halim Paşa, fikir buhranlarımızdan çıkış olarak yerli değerleri işaret etmişti.

Türkiye Yazarlar Birliği ve TYBAKADEMİ, İstiklal Harbi’ne de destek veren önemli değerlerimizden Said Halim Paşa’nın hatırasını yâd etmek, ölümünün 90. yılını hatırlatmak ve fikirlerini diri tutmak amacıyla 3. sayısını Said Halim Paşa’ya ayırdı.

Önemli bir hacme ulaşan TYBAKADEMİ Said Halim Paşa sayısının sunuşunda D. Mehmet Doğan geçmiş ve bugün mukayesesi de yaparak Paşa’nın siyaset ve fikir hayatımıza katkılarını anlattı. Geniş bir Said Halim Paşa biyografisini M. Hanefi Bostan kaleme aldı: Sadrazam Said Halim Paşa.

“İslâmcı Bir Düşünür Olarak Said Halim Paşa’da Milliyetçi Yaklaşımlar” yazısında Ferhat Ağırman Osmanlı’nın kurtuluşu için teklif edilen milliyetçi fikirleri ve burada Said Halim Paşa’nın yerini yazdı.

M. Cengiz Yıldız da “Said Halim Paşa’da Üç Tarz–ı Siyaset: Batılılaşma, İslâmcılık ve Millîyetçilik” başlıklı yazısında imparatorluğun son dönemindeki en aktif fikri cereyanlar çerçevesinde Paşa’yı değerlendirirken, “Said Halim Paşa: Osmanlı Devlet Adamı ve İslâmcı Düşünür” yazısında Ahmet Şeyhun, çok fazla işlenmemiş bir konuyu Paşa’nın devlet adamlığını ele aldı.

M. Hanefi Bostan “Said Halim Paşa’da “İslâmlaşmak” Düşüncesi” üzerine yazarken; Adnan Gül de “Modern Bir Düşünür ve Devlet Adamı Olarak Said Halim Paşa: Hayatı, Eserleri ve Fikirleri”ni karşılaştırmalı olarak işleyen bir yazı yazdı.

Kudret Bülbül “Said Halim Paşa’yı Yüzyıl Sonra Yeniden Okumak”, Mahmut H. Akın “Said Halim Paşa Düşüncesinde Yerlilik Meselesi”, Asım Öz, “Fark Düşünürü ve İslâmcılık Üzerine Dolaylı Açılımlar”; Ömer Faruk Altıparmak – Cüneyd Altıparmak, “Said Halim Paşa Düşüncesi’ Üzerine Bir Derkenar” yazılarıyla Said Halim Paşa sayısına önemli katkılar sağladı.

Said Halim Paşa üzerine yazılmış eserleri Remzi Toprak değerlendirirken, Elif Ergün de Paşa’nın yazdığı kitapları tanıtan bir yazı kaleme aldı.

TYB AKADEMİ’nin son yazısı Ercan Yıldırım’dan: “Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi ve İsmail Kara”.