6- Balkan Savaşlarının 100. Yılında Büyük Göç ve Muhaceret Edebiyatı

5- Ahmet Hamdi Tanpınar
23 Mayıs 2016
7- Türkiye’nin Düşüncesi
23 Mayıs 2016

6- Balkan Savaşlarının 100. Yılında Büyük Göç ve Muhaceret Edebiyatı

06
Sunuş: “Garb”ın bitmez tükenmez “şark meselesi”! / 7  D. Mehmet Doğan

Balkan Savaşları’nda Trakya Cephesi’nin Erken Çöküşü Üzerine Bazı Düşünceler/ 11 Suat Zeyrek

Zorunlu Bir Göç Hikâyesi Olarak Mübadele/ 41 İsmail Arslan

Balkan Savaşları Sonrasında Ortaya Çıkan Göç Hareketleri ve Muhacirlere Yapılan Sosyo-Ekonomik Yardımlar / 59 Tuncay Bilecen

Balkan Harbi Sonrası Bir Özeleştiri Örneği Olarak “Kırmızı ve Siyah Kitap 1328 Faciası” / 73 Güngör Göçer

Osmanlı Asırlarında Balkanlarda Türk Edebiyatı /93 Rıdvan Canım

Türk Romanında Balkan Savaşları / 107 Belkıs Gürsoy

Emine Işınsu’nun“Azap Toprakları” ve“Çiçekler Büyür”Adlı Romanlarında Balkan Türkleri, Göç ve Kimlik Buhranı / 149 Canan Sevinç

“Sanatkâr Aristokratlığı”ndan “Cemiyetle Barışma Yolunda” Yakup Kadri’nin “Rahmet” Hikâyesi / 173 Harika Durgun

Tartışma/ Kitabiyat /187 Ahmet İnan – Asım Öz – Hamdi Akyol

Sempozyum Notları/223 İskender Gümüş

Özgeçmişler / 227