9- Türkiye’nin Sosyolojisi

8- Türkiye’nin Tarihi
23 Mayıs 2016
10- Edebiyat ve Eleştiri
23 Mayıs 2016

09

100. Yılında Türkiye’de Sosyoloji / 7 Prof. Dr. Mehmet Karakaş

Sosyoloji ve Liberalizm Bağlamında Prens Sabahattin’e Yeniden Bakmak / 9 Mehmet Karakaş

Sosyolojimizin Ontolojisine Dair/41 Mehmet Aysoy

Şerif Mardin’in Türk Sosyolojisindeki Önemi / 53 Necmettin Doğan

Cemil Meriç Düşüncesinde Sosyolojinin Yeri / 61 Mehmet Uğraş

Orhan Türkdoğan Sosyolojisinde Yönetici/Aydın Sınıfın Türkiye’deki Yapısı, Rolü Ve Önemi / 73 Ensar Yılmaz

Erol Güngör’ün Sosyolojik İzdüşümü/ 95 Köksal Alver

Korkut Tuna’nın Sosyolojisi Üzerine /105 Mehmet Aysoy

Medeniyetler Çatışması mı, Doğu-Batı Çatışması mı?: P. Huntington ve Baykan Sezer Karşılaştırmasına Dair Bir Deneme /119 Fahri Çakı

Alternatif Sosyoloji: Kemal Tahir’in Ölümünün 40. Yılı Anısına /137 Öner Buçukcu – Asım Öz

Kemal Tahir’in Görünümleri-Soruşturma /180 Sezai Coşkun – Hakan Arslanbenzer – Beşir Ayvazoğlu – Özlem Fedai – Ümit aktaş

Tartışma / Kitabiyat /197 Bayram Kaçmazoğlu