11- 100. Yılında 1. Dünya Savaşı

10- Edebiyat ve Eleştiri
23 Mayıs 2016
12- Osman Turan ve Selçuklular
23 Mayıs 2016

11

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 4 ayda bir yayınlanan hakemli dil, edebiyat ve sosyal bilimler dergisi TYB Akademi, 11. Sayısında “100. Yılında 1. Dünya Savaşı”nı konu edindi.

Celil Güngör’ün genel yayın yönetmenliğinde yoluna devam eden dergide savaş öncesi ve sonrası ile ilgili yazıların yanında Mehmet Âkif ile ilgili iki yazı, İnkılap Tarihi Dersleri’nin 80. Yıldönümü hakkında bir araştırma, zengin bir tartışma ve kitabiyat bölümü bulunuyor.

Dergide yer alan yazılar şöyle:

Birinci Dünya Savaşı Öncesi ve Sonrasında Türkler ile Büyük Devletlerin Siyasetleri / Salih Yılmaz

Yüzüncü Yılında (Öncesi ve Sonrasıyla) Birinci Dünya Savaşı (1914-2014) / Kadir Kon

Tarihçilerin Savaşı: Birinci Dünya Savaşı’nın Kökenleri, Nedenleri ve Başlangıcı Üzerine Uluslararası Literatürün Haklılık Mücadelesi / Burak Samih Gülboy

Turan Gazetesi Örneğinde Osmanlı Basınında Kafkas Cephesi’nin İlk Ayları ve Sarıkamış Harekâtı / Tuncay Öğün

Osmanlı’nın Cihan Harbinin “Hikâye”si / Nesîme Ceyhan Akça

80. yılında İnkılâp (Tarihi) Dersleri / D. Mehmet Doğan

Mehmet Âkif ve Batı Emperyalizmi / Nazım Elmas

Mehmet Akif: Ne İçinde Sufîliğin Ne De Büsbütün Dışında / A.Vahap Akbaş

Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur ile Bir Konuşma / Celil Güngör

 

Bir Belge/ Celil Güngör