12- Osman Turan ve Selçuklular

11- 100. Yılında 1. Dünya Savaşı
23 Mayıs 2016
13- Türkiye’de Eğitim, Felsefesi ve Sorunları
23 Mayıs 2016

12

Sunuş: Tarih Devam Ediyor, Tarihçiler de / 7 D. Mehmet Doğan

Osman Turan’ın Hayatı (1914-17 Ocak 1978) ve Tarihçiliği / 11 Abdurrahim Tufantoz

Anadolu’nun Fethi ve Drakon Çayı Anlaşması’nın Bu Süreçteki Yeri / 21 Gülay Öğün Bezer

Mevdûd B. Altuntekin: Haçlılarla Mücadele Eden Bir Selçuklu Komutanı / 37 Birsel Küçüksipahioğlu

Suriye Selçuklu Meliklerinin Haçlılarla İlişkileri / 51 Ebru Altan

Selçuklu Çağında Kuman-Kıpçaklar / 65 Muallâ Uydu Yücel

Melik Şahinşah’ın Saltanat Mücadelesi (1155-1176) / 89 Muharrem Kesik

Selçuklular Döneminde Nakîbü’n-Nukabâların Siyâsî, İdârî ve İçtimâî Hayattaki Rolleri: Tırâd B. Muhammed ve Oğlu Ali B. Tırâd El-Kureşî El-Hâşimî El-Abbâsî Ez-Zeynebî Örneği /101 Abdülkerim Özaydın

Selçuklu Türkiyesi’nde Bir Mekân Adı: İrmanhâne / 115 Sadi S. Kucur

Meyyâfârikîn (Silvan) Şehrinin Kuruluşu Üzerine Bir İnceleme / 121 Mustafa Alican

Selçuklu Türkiye’sinde Defin ve Taziye Merasimlerine Dair / 139 Emine Uyumaz

Mülâkat / Kitabiyat /155

Doğumunun 100.Yılında Prof. Dr. Ali Birinci’nin Anlatımıyla Prof. Dr. Osman Turan / Salih Yılmaz / Murat Nalçacı

Bir Belge / Celil Güngör

Özgeçmişler / 197