TYB Akademi 7. Yılında!
24 Ocak 2017
21- İsrail
6 Ekim 2017

D. Mehmet Doğan 7-8
Sunuş:Uzaktaki Yakın Komşu Çin

Abdürreşit C. Karluk 9-48
Çin Halk Cumhuriyeti’nde Dinî Yapı ve Müslüman Milliyetler
Religion Structure and Muslim Nationalities in the People Republic of China

Elvida Ünal 49-68
Çin Tarzı İslam: Konfüçyanist Müslümanlık (Hui-Ru)
Chinese Style Islam: Confucıant Islam and Muslims (Huı-Ru)

Muhammet Enes Kala 69-95
Kadim Çin Ahlak Felsefesinin Kurucu Çerçevesi-Konfüçyüs-Laozi-Mozi
The Constitutive Framework Of Ancient Chinese Ethics -Confucius-Lao Tzu-Mo Tzu

Umut Ergunsü 97-124
İpek Yolu’nun Yeniden Canlandırılması ve Türkiye – Çin Halk Cumhuriyeti
İşbirliğine Etkileri
Reviving the Silk Road and Its Effects on Turkey – People’s Republic of China Cooperation

Nimetcan Mehmet 125-137
Çin’de HIV/AIDS Epidemiyolojisi
HIV/AIDS Epidemiology in China

Nilgün Eliküçük 139-162
Çin Tehdidi Retoriğine Karşı bir Barışçıl Benlik Üretimi:
Ahenkli Dünya ve Çin Rüyası
A Peaceful Self-Production Against China Threat Rhetoric:
Harmonious World and Chinese Dream

Haluk Karadağ 163-177
Çin Kurtuluş Ordusu (PLA) ve Çin’in Askeri Gücü Üzerine Bir Değerlendirme
People’s Liberation Army (PLA) and an Assessment on Chınese Military Power

Giray Fidan 179-190
Kang Youwei’in Gözünden 1908 İstanbul’u
1908’s İstanbul According to Kang Youwei
Söyleşi
Abdürreşit Celil Karluk / Söyleşi (Konuşan: Dilâra Coşkun) 193-204