TYB Akademi’de 100 yıl sonra Millî Mücadele Makale Çağrısı
8 Mayıs 2019
27 – Milli Mücadele
30 Ekim 2019

D. Mehmet Doğan
Edebiyata davet!

Mehmet Narlı
Son Otuz Yılda Türk Şiiri

Muhammed Enes Kala
Cengiz Aytmatov’un Düşünce ve Sanatında Ahlaki Zemin ve Etkileme Biçimleri

Nurseli Gamze Korkmaz
Mehmet Kaplan’ın Metin Tahlili Yöntemi Üzerine Bir İnceleme

Yakup Öztürk
Tevfik Fikret, Halûk’tan Bir Prometheus Çıkarabildi Mi?

Özlem Fedai
Yetim Arketipi Işığında Hatice Meryem’in Yetim Romanı

Abdullah Harmancı – Fatih Cihat Büyükmatür
Türk Öykücülüğünde Yeni Bir Yönelim: Muhafazakârlık Eleştirisi

Osman Aktaş
Kelime Türetme Örneğinde Fars Dilbilimcilerin Arap Dilbiliminden Etkilenmesi

Ali Öztürk
Şehir İmajoloji Bağlamında Doğu-İslam Şehirleri ve Batı Şehirlerinin Mukayesesi

Kitap Tahlili
Metin Aydın
Muhammed Enes Kala,