Sayılar

13 Haziran 2024

Karma

[ 7-26 ]Hıfzı Tevfik Gönensay’ın Edebiyat TarihçiliğiLiterary Historism of Hıfzı Tevfik GönensayOsman Eroğlu[ 27-45 ]Mevlâna İdris Zengin’in Sufi ile Pufi’si ÜzerineOn Mevlāna Idris Zengin’s Sufi ile PufiMusa Balcı[ 46-61 ]Öğrencilerin Öteki Hakkındaki Tutumları Üzerinde Küçük Prens Kitabının EtkisiThe Effect of The Little Prince Book on Students’ Attitudes about the OtherSibel Aydın[ 62-77 ]Kahramanmaraş Depremi Sonrası Gönüllü ÇalışmalaraKatılan Kişilerin Psikolojik Dayanıklılık veİkincil Travmatik Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkiThe Relationship Between Psychological Resilience and Secondary Traumatic Stress Levels ofIndividuals Participating in Voluntary Work After the Kahramanmaraş EarthquakeKaan Sevim & Sena Öksüz Poplata[ 78-99 ]Eksen Kayması Tanımı ve Tartışmaları: Türkiye ÖrneğiDefinition and Debates on Axis Shift: Türkiye CaseBirce Beşgül
13 Haziran 2024

41 – Özgür Filistin

SunuşProf. Dr. Ali Osman Kurt[ 11-33 ]Türk Dış Politikasında Filistin Meselesi: Çözüm İçin Bir Somut Girişim Olarak Garantörlük ÖnerisiThe Palestine Issue in Turkish Foreign Policy: Guarantorship Proposal as a Concrete Initiative for ResolutionMuhittin Ataman & Esra Çaylak[ 34-58 ]Tarihi Perspektiften Filistin-İsrail Meselesi: Çözül(e)meyen Bir SorunPalestine-Israel Issue from Historical Perspective: An Unsolved (Unsolvable) ProblemAyşe Ataş[ 59-72 ]Kudüs’ün Statüsü Üzerine Tartışmaların Hukuki DeğerlendirmesiLegal Review of the Controversy over the Status of JerusalemÖmer Ünlü[ 73-88 ]On İki İmamcı Şiiler Arasında Kudüs’ün Önemine Bir BakışA Glimpse into the Significance of Quds (Jerusalem) for Twelver Shia MuslimsEnsiyeh Yari & Saeed Tavoosi Masroor[ 89-101 ]İslam Siyaset Düşüncesinde Zorbaların Devletinden Devletin ZorbalığınaFrom the State of Tyrants to […]
5 Şubat 2024

40 – Geçmişten Günümüze Afetler

Sunuş Dr. Selman Salim Kesgin Akıllı Şehirlerde Acil Durum ve Afet Yönetiminde Dijital İkiz Teknolojisi: Potansiyeller ve Uygulamalar Zehra Çubukcu & Levent Memiş & Cenay Babaoğlu Afet Risk Yönetişiminde Paydaş İlişkileri Yönetimi: Birleşmiş Milletler Örneği Ebru Caymaz Mili Eğitim Bakanlığının 2023 Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinde Afet Eğitimi Niyazi Kaya Türkiye’de 2019-2023 Yılları Arasında Sosyal Bilimler Alanında Yazılmış Bilimsel Makalelerde Afet ve Kültür İlişkisi Hülya Çevirme Beşeri Sermaye Alanında Mentörlük Çalışmalarının Gelişimi: Bibliyometrik Eşleme Analizi İsmail Çağrı Doğan Hilye ve Hakani’nin Hilye-i Saadet’inde Beş Duyunun Kullanımı Ayşe Yılmaz Gelenekten Moderne Türk Edebiyatının Dönüşümü: Eşikte Bir Metin Olarak Defter-i Aşk Şerife Ağarı & Selçuk Atay Parçalanarak Oluşmak: Muhtar Magavin’in “Jarmaq” Romanında Postkolonyalizm […]
19 Ekim 2023

39 – Mevlânâ – 750. Vuslat Yıldönümü

Anadolu’da Türkçe Edebiyat ve Mevlâna D. Mehmet Doğan Sunuş Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu Mevlânâ ve Çağdaş Düşünce Akımları Adnan Karaismailoğlu Mesnevî’nin Tanzîminde Sultan Veled’in Rolü Yakup Şafak Tekkeler Kapatılınca Mevlevî Şeyhleri Sezai Küçük Tekke ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Türkiye Mevlevihanelerinin Durumu Büşra Çakmaktaş Ermenekli Hasan Rüştü Okumuşgil’in Hz. Mevlâna ile İlgili Şiirleri ve Yazıları Selman Karadağ & Erhan Kaya Kutsal Metinler Işığında Birlikte Yaşama Tecrübesi ve Şehir Mehmet Tuğrul & Yahya Aydın Necmettin Tozlu Felsefesinde Düşünme Sorunu Emrullah Kılıç Çözüm Arayışından Çıkmaza: AK Parti Döneminde Türkiye-Suriye İlişkilerinde Su Sorunu Nuri Salık Türk Sosyal Kimliğinde 15 Temmuz: Geçmiş Destanların İzdüşümü Ülkü Nur Zengin Türkiye ve Hindistan’in Bangladeş’teki Yumuşak Güç Stratejileri: Karşilaştirmali […]